ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 44/28-11-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
3.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.2.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €188.085,28
3.2.2. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων €21.965,44
3.2.3. Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών-βρεφονηπιακών  ύψους ποσού €7.253,07
3.2.4. Eξόφληση τιμολογίων βρεφονηπιακών σταθμών €12.804,0
3.3.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 4ο: Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου για το Γραφείο Θεσσαλονίκης (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσωτ. Ελέγχου)
Θέμα 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Γραφείο Θεσσαλονίκης (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)
Θέμα 6ο:Μελέτη ανάλυσης κόστους λειτουργίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας εντός ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 7ο:Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ 5ου Διμήνου 2011 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Προϊσταμένη Λογιστηρίου)
Θέμα 8ο:Δικαιώματα Ενώσεων 3ου Τριμήνου (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Προϊσταμένη Λογιστηρίου)
Θέμα 9ο: Αποχώρηση εργαζομένης λόγω συνταξιοδότησης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής)
Θέμα10ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης
10.1.  Μεταβολές Μητρώου – 1  ασφαλισμένος
10.2. Εγγραφές – Διαγραφές μελών – 12  και 1  μέλη αντίστοιχα
10.3. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης  –   7 ασφαλισμένοι
10.4. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –  ασφαλισμένοι €96.162,52 – 18  ασφαλισμένοι
10.5. Υπαγωγή στην Προαιρετική Ασφάλιση – 1 ασφαλισμένος
10.6. Αίτηση για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας  – 1  ασφαλισμένος
10.7. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 11ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)