ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 42/21-11-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με επιστολή Μέσου
2.2. Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με επιστολή προς την εταιρεία ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. ΑΕ
2.3. Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με τη Γενική Συνέλευση της ΑΙΜ στο Παρίσι
2.4. Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με την παρακράτηση ειδικής εισφοράς συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1. Ειδικά θέματα ΤΥΠ
3.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.2.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €38.553,19
3.2.2. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €13.973,13
3.2.3. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €63.546,37
3.2.4. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων €41.067,64
3.2.5. Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών-βρεφονηπιακών  ύψους ποσού €67.861,23
3.3. Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης
Θέμα 4ο: Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου για το Γραφείο Θεσσαλονίκης (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσωτ. Ελέγχου)
Θέμα 5ο: Εισηγήσεις σχετικά με τη λειτουργία του  κυλικείου της οδού Ορμινίου και την απασχόληση Γυμναστών στο Θεραπευτικό Γυμναστήριο (Εισηγητές: Επιτροπή μελών του ΔΣ και Γεν. Διευθυντής, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 6ο:Μελέτη ανάλυσης κόστους λειτουργίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας εντός ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 7ο:Εισήγηση για σύναψη συνεργασίας με οδοντίατρο-εμφυτευματολόγο (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 8ο: Άδειες Ιατρού Παιδιάτρου
Θέμα 9ο: Παροχή Ειδικής Πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους του Οργανισμού (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Νομική Υπηρεσία)
9.1. Παροχή Ειδικής Πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο κ. Αντώνη Καινούργιο για παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου
9.2. Παροχή Γενικού Δικαστικού Πληρεξουσίου προς τους δικηγόρους του Οργανισμού
9.3. Παροχή Εξουσιοδότησης στους δικηγόρους του Οργανισμού για υποβολή μηνύσεων κατά οφειλετών αγγελιοσήμου και εισφοράς 3%
Θέμα10ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης
10.1. Μεταβολές Μητρώου –  2 ασφαλισμένοι
10.2. Εγγραφές – Διαγραφές μελών – 10 και 2  μέλη αντίστοιχα
10.3.    Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης  –13  ασφαλισμένοι
10.4. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –  ασφαλισμένοι €24.094,19 – 7 ασφαλισμένοι
10.5. Αίτηση για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας  – 1  ασφαλισμένη
10.6. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 11ο: Θέματα Τομέα Εσόδων
Θέμα 12ο: Διάφορα θέματα
Θέμα 13ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
13.1. Εξόφληση λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός Μάιου  2011 ύψους ποσού €88.443,29
13.2. Εξόφληση λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός Ιουνίου 2011 ύψους ποσού €83.090,45
13.3. Έναντι λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός Σεπτεμβρίου  2011 ύψους ποσού €197.651,55
13.4. Εξόφληση λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ μηνός Αυγούστου 2011 ύψους ποσού €14.194,16