ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 41/08-11-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για προσφορά εταιρείας για παροχή στοιχείων διαφημιστικών δαπανών
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1. Ειδικά θέματα ΤΥΠ
Θέμα 4ο: Συζήτηση για τον Προϋπολογισμό 2012
Θέμα 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με την εισήγηση Επιτροπής για την ανακατασκευή της ιστοσελίδας του Οργανισμού
Θέμα 6ο: Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου για το Γραφείο της Θεσσαλονίκης
Θέμα 7ο: Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου στο κτίριο επί της οδού Σισίνη
Θέμα 8ο: Πολιτική ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΔΟΕΑΠ
Θέμα 9ο: Διάφορα θέματα
Θέμα 10ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
10.1. Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2011 ύψους ποσού €108.709,32