ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 40/07-11-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με τη δικάσιμο της Μέσου
2.2 Ενημέρωση ΔΣ για οφειλές Μέσου
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ
3.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €35.956,15
3.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €2.170,85
3.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €209.570,84
3.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων €28.576,47
3.2.5 Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών- ύψους ποσού €20.058,94
3.2.6 Εξόφληση τιμολογίων ιατρών SOS  ύψους ποσού €1.125,45
3.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης
3.3.1 Εξόφληση βρεφονηπιακών ύψους ποσού €1.980,00
Θέμα 4ο: Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου για το Γραφείο Θεσσαλονίκης
Θέμα 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με εισήγηση Επιτροπής για την ανακατασκευή της ιστοσελίδας του Οργανισμού
Θέμα 6ο: Δαπάνες Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Μηχανογράφησης 2008-2011
Θέμα7ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης
7.1 Εγγραφές νέων μελών – 8 μέλη
7.2 Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης  – 3 ασφαλισμένοι
7.3 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –  ασφαλισμένοι 139.533,93€ – 17 ασφαλισμένοι
7.4 Υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση – 1 ασφαλισμένη
7.5 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα –  1  ασφαλισμένος
7.6 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω κατ΄εξαίρεση ασφάλισης στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ – 1 ασφαλισμένος
7.7 Αιτήσεις για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας – 2 ασφαλισμένοι
7.8 Μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης μετά την τακτοποίηση εκκρεμών ασφαλιστικών εισφορών κλάδου ασθενείας της Δέσποινας Αφεντούλη
7.9 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 8ο: Θέματα Τομέα Εσόδων
Θέμα 9ο: Διάφορα θέματα
Θέμα 10ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
10.1 Προκαταβολή έναντι οφειλών σε νοσηλευτήριο