ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 50/20-12-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών  (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ διάφορα θέματα
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1. Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών(Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
Θέμα 4ο: Μελέτη ανάλυσης κόστους λειτουργίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας εντός ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 5ο: Συζήτηση για τον Προϋπολογισμό 2012
Θέμα 6ο: Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου για ΤΥΠ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος : Τομεάρχης Εσωτερικού Ελέγχου)
Θέμα 7ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
7.1. Εγγραφές Μελών- 3 μέλη
7.2. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για στεγαστικούς σκοπούς  –  7 ασφαλισμένοι
7.3. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης– €47.763,53- 2 ασφαλισμένοι
7.4. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 12ο: Διάφορα θέματα