Συνεδριάσεις έτους 2011

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 49/19-12-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
1.1. Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα
Θέμα 2ο: Συζήτηση για τον Προϋπολογισμό 2012
Θέμα3ο: Αποχώρηση εργαζομένου λόγω παραίτησης (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 4ο: Διάφορα θέματα