ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 49/19-12-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
1.1. Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα
Θέμα 2ο: Συζήτηση για τον Προϋπολογισμό 2012
Θέμα3ο: Αποχώρηση εργαζομένου λόγω παραίτησης (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 4ο: Διάφορα θέματα