ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 48/19-12-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών  (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1. Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
3.2. Έγκριση Δαπανών Περίθαλψης Εξωτερικού μέσω ΙΚΑ €8.150,01
3.3.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης(Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 4ο: Μελέτη ανάλυσης κόστους λειτουργίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας εντός ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 5ο: Αποχώρηση εργαζομένου λόγω παραίτησης (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (Εισηγητής: Ταμίας ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 7ο: Τροποποίηση απόφασης ΔΣ για Πιστοποίηση ISO- Διαχειριστική Επάρκεια (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος : Τομεάρχης Εσωτερικού Ελέγχου )
Θέμα 8ο: Διαγραφή/Καταστροφή μη επισκευάσιμου Εξοπλισμού (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 9ο: Αναστολή εφαρμογής απόφασης ΔΣ περί διαγραφής μελών – Διατήρηση Ασφάλισης και στους 3  Κλάδους Ασφάλισης (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 10ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
10.1. Μεταβολές Μητρώου – 3 ασφαλισμένοι
10.2. Εγγραφές- Διαγραφές Μελών – 4 και 3 ασφαλισμένοι αντίστοιχα
10.3. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 14 ασφαλισμένοι
10.4. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης    €434.526,72 – 19 ασφαλισμένοι
10.5. Υπαγωγή στην ασφάλιση λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 2 ασφαλισμένοι
10.6. Επιστροφή ποσού εισφορών από διακανονισμό προαιρετικής ασφάλισης – 1 ασφαλισμένος
10.7. Αίτηση Ασφαλισμένου για καταβολή επιδόματος ασθενείας πέραν του δικαιούμενου
10.8. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 11ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος : Τομεάρχης Εσόδων )
Θέμα 12ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )
Θέμα 13ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
13.1. Εξόφληση λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός Αυγούστου 2011 €65.442,27
13.2. Έναντι λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός Οκτωβρίου 2011 €188.265,54
13.3. Υποβολή λογαριασμού 7ης δόσης ΕΤΒΟ για την ανακατασκευή των κτιρίων του Οργανισμού και Απρόβλεπτων βάσει σύμβασης