ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 46/05-12-11.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1. Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών(Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
3.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.2.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €3.261,90
3.2.2. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €18.527,26
3.2.3. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €104.274,54
3.2.4. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων €20.220,80
3.2.5. Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €34.884,46
3.2.6. Εξόφληση βρεφονηπιακών σταθμών €11.704,00
3.2.7. Εξόφληση ιατρών SOS €1.383,75
3.3.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 4ο: Μελέτη ανάλυσης κόστους λειτουργίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας εντός ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 5ο: Συζήτηση για την παραπομπή των υποψηφίων από νέες εγγραφές της ΕΣΗΕΑ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 6ο: Αιτήσεις ιατρών για συνεργασία με τον  ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής) – 3 ιατροί
Θέμα 7ο: Συζήτηση επί θέματος δικαστικής διεκδίκησης τρίτου (μη μελους) για εγγραφή του στον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνοι: Νομική Υπηρεσία)
Θέμα 8ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
8.1. Μεταβολές Μητρώου – 2 ασφαλισμένοι
8.2. Διαγραφές μελών-1  ασφαλισμένος
8.3. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –  3 ασφαλισμένο
8.4. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης €40.390,69 – 15 ασφαλισμένοι
8.5. Υπαγωγή στην Προαιρετική Ασφάλιση –  3 ασφαλισμένοι
8.6.  Αίτηση  για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας – 1  ασφαλισμένος
8.7. Ρύθμιση οφειλών από εισφορές ασθενείας λόγω ανεργίας
8.8. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 9ο: Διάφορα θέματα
Θέμα 10ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
10.1. Εξόφληση λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ μηνός Σεπτεμβρίου  2011 €18.729,53
10.2. Εξόφληση λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός Ιουλίου   2011 €83.214,00
10.3. Έγκριση τιμολογίων προμηθευτών €97.359,54
10.4. Υποβολή λογαριασμού 7ης δόσης ΕΤΒΟ για την ανακατασκευή των κτιρίων του Οργανισμού και Απρόβλεπτων βάσει σύμβασης