ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 2/16-01-12.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για τις δικασίμους μηνός Ιανουαρίου 2012
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
3.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.2.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €146,74
3.2.2. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €4.431,07
3.2.3. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €241.879,59
3.2.4. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων €379,22
3.2.5. Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €33.724,98
3.2.6. Εξόφληση βρεφονηπιακών σταθμών €4.920
3.2.7. Εξόφληση ιατρών SOS €1.125,45 μηνός Νοεμβρίου 2011
3.3.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 4ο: Μελέτη ανάλυσης κόστους λειτουργίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας εντός ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 5ο: Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου για ΤΥΠ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσωτερικού Ελέγχου)
Θέμα 6ο: Οριστική έγκριση Προϋπολογισμού 2012 (Εισηγητές: Επιτροπή Προϋπολογισμού, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)
Θέμα 7ο: Αποχωρήσεις εργαζομένων λόγω συνταξιοδότησης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού & Λειτουργίας Υπηρεσιών)
Θέμα 8ο: Ενημέρωση για την πορεία του έργου «Πολιτική Ασφαλείας και Προστασίας προσωπικών δεδομένων Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΔΟΕΑΠ» (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)
Θέμα 9ο: Τακτοποίηση ασφαλιστικής κατάστασης απασχολουμένων στην εφημερίδα ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
Θέμα 10ο: Κάλυψη δαπάνης συμμετοχής υπαλλήλου σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού & Λειτουργίας Υπηρεσιών)
Θέμα11ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης
11.1. Μεταβολές Μητρώου –   1 ασφαλισμένος
11.2. Εγγραφές –  138 μέλη
11.3. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης €153.450,73  –  13 ασφαλισμένοι
11.4. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –  ασφαλισμένοι €39.353,77 –  13 ασφαλισμένοι
11.5. Υπαγωγή στην Προαιρετική Ασφάλιση –  3 ασφαλισμένοι
11.6. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 12ο: Διάφορα θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσόδων
Θέμα 13ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )
Θέμα 14ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
14.1. Έναντι λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός Νοεμβρίου 2011 €198.635,37
14.2. Εξόφληση λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός Οκτωβρίου 2011 €77.759,90
14.3. Εξόφληση λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ μηνός Οκτωβρίου 2011 €18.421,66
14.4. Επίδοση δικογράφων για τη χρονική περίοδο 23-11-2011 έως 3-1-2012, €521,33 – Ι. Χουλιάρας