ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 3/30-01-12.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για ανανέωση του Πιστοποιητικού ISO 9001: 2008
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
3.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.2.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €9.382,20
3.2.2. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €24.220,42
3.2.3. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €109.478,25
3.2.4. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων €111.712,32
3.2.5. Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €72.202,25
3.2.6. Εξόφληση ιατρών SOS €830,25 μηνός Δεκεμβρίου 2011
3.2.7. Δαπάνες Περίθαλψης υγείας εξωτερικού μέσω ΙΚΑ €5.252,99
3.3.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 4ο: Ενημέρωση ΔΣ για το θέμα των Μέσων στο Διαδίκτυο  (Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας, Υπεύθυνοι: Νομική Υπηρεσία)
Θέμα 5ο: Λειτουργία Νομικής Υπηρεσίας (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)
Θέμα 6ο: Λειτουργία Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)
Θέμα 7ο: Αποχώρηση εργαζομένης λόγω συνταξιοδότησης   (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού & Λειτουργίας Υπηρεσιών)
Θέμα 8ο: Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ 6ου Διμήνου 2011 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Προϊσταμένη Λογιστηρίου)
Θέμα 9ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
9.1.  Μεταβολές Μητρώου –  1 ασφαλισμένη
9.2. Εγγραφές – Διαγραφές μελών- 33 -1 μέλη
9.3. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 22 ασφαλισμένοι
9.4. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –  ασφαλισμένοι – 10  ασφαλισμένοι
9.5. Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 2 ασφαλισμένοι
9.6. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )
Θέμα 11ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
11.1. Εξόφληση λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός Νοεμβρίου 2011 €81.259,33
11.2. Εξόφληση λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ μηνός Νοεμβρίου 2011 €14.514,81