ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 1/09-01-12.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για συνάντησημεΣΕΥΕ
2.2. Ενημέρωση ΔΣ για αποστολή εξωδίκου στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής για άρνηση εκτέλεσης συνταγών ΕΔΟΕΑΠ
2.3. Ενημέρωση ΔΣ για εκδίκαση αίτησης προσωρινών μέτρων εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
2.4. Ενημέρωση ΔΣ για στήριξη του ΕΔΟΕΑΠ στους απλήρωτους συναδέλφους του ALTER
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1. Ειδικά θέματα ΤΥΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
3.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.2.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €5.825,62
3.2.2. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €13.402,13
3.2.3. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €249.985,59
3.2.4. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων €52.717,34
3.2.5. Πληρωμή οδοντιατρικών υπηρεσιών ορθοδοντικού κ. Ράμμου – € 30.075,00- 57 ασφαλισμένοι
3.2.6. Πληρωμή αναισθησιολόγου κας Κρασσά €900,00-9 ασφαλισμένοι 12/2011)
3.3. Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 4ο: Μελέτη ανάλυσης κόστους λειτουργίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας εντός ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 5ο: Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου για ΤΥΠ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσωτερικού Ελέγχου)
Θέμα 6ο: Εγγραφές μελών στην ΕΣΗΕΑ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 7ο: Οριστική έγκριση Προϋπολογισμού 2012(Εισηγητές: Επιτροπή Προϋπολογισμού, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)
Θέμα 8ο: Ορισμός Επιτροπών για το έργο του ΕΔΟΕΑΠ στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» (Εισηγητής και  Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής )
Θέμα 9ο: Ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής:  Γεν. Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού & Λειτουργίας Υπηρεσιών )
Θέμα10ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης
10.1. Μεταβολές Μητρώου –3  ασφαλισμένοι
10.2. Εγγραφές – Διαγραφές μελών – 141 και 2 μέλη αντίστοιχα
10.3. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης  – 19   ασφαλισμένοι
10.4. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –  ασφαλισμένοι € 175.595,59 – 15 ασφαλισμένοι
10.5. Υπαγωγή στην Προαιρετική Ασφάλιση –  4 ασφαλισμένοι
10.6. Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 1 ασφαλισμένος
10.7. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 11ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)
Θέμα 12ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
12.1. Εξόφληση λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός Σεπτεμβρίου 2011 €77.465,20
12.2. Επίδοση δικογράφων για τη χρονική περίοδο 2-2-2011 έως 28-12-2011, €1.124,83 – Επ. Ζαφειράτος
12.3. Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών €130.614,66 ως συνημμένη λίστα