Οι γιατροί μας πιστεύουν

Η ΡΗΞΗ ΤΗΣ ΙΓΝΥΑΚΗΣ ΚΥΣΤΗΣ (BAKER) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΙΜΕΙΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ

Δρ. Αντώνιος Αγγουλές

Δείτε το συνημμένο αρχείο