Νέα και ανακοινώσεις

Επιστολή 2 – (16/03/2010)

Αριθμ. Πρωτ. :4146/16-03-2010

Προς
Τον Πρόεδρο και τα μέλη
Του Διοικητικού Συμβουλίου
Της Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Ενταύθα

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι

Επανερχόμενοι στην υπ αριθ. 9873/30-6-2009 συνημμένη επιστολή μας για την από μέρους της ΕΣΗΕΑ κάλυψη των, από το καταστατικό μας σαφώς προβλεπομένων, ασφαλιστικών εισφορών περίθαλψης των ανέργων μελών της Ένωσης σας, παρακαλούμε να έχουμε το συντομότερο δυνατόν την απάντηση σας. Σας ενημερώνουμε ότι οι τρεις άλλες Ενώσεις (ΕΣΗΕΜ-Θ, ΕΠΗΕΑ και ΕΠΗΕΘ) που τα μέλη τους επίσης ανήκουν στον ΕΔΟΕΑΠ, έχουν ήδη απαντήσει καταρχήν θετικά, ενώ περιμένουμε και τη δική σας θετική ελπίζουμε ανταπόκριση.

Είμαστε βέβαιοι ότι κατανοείτε πως η αποδοχή της πρότασης μας αυτής θα ανακουφίσει οικονομικά τους ανέργους συναδέλφους και θα τους απαλλάξει από μία επιπλέον οικονομική υποχρέωση, την οποία θα χρησιμοποιήσουν για κάλυψη στοιχειωδών και βιοτικών τους αναγκών.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ