ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Επιστολή 3 – (30/06/2009)

Αριθμ. Πρωτ.: 9873/30-6-2009

Προς
τον Πρόεδρο και τα μέλη των Δ.Σ.
ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΠΗΕΑ, ΕΠΗΕΘ

Κύριοι Πρόεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι,

Ασφαλώς γνωρίζετε τη διάταξη του καταστατικού του Οργανισμού μας σύμφωνα με την οποίο μέλη μας τα οποίο γιο οποιονδήποτε λόγο διακόπτουν την εργασία για την οποία ασφαλίσθηκαν στον ΕΔΟΕΑΠ εξακολουθούν να παραμένουν ασφαλισμένοι μόνο γιο ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον δεν ασφαλίζονται σε άλλον ομοειδή Οργανισμό ή το Δημόσιο, καταβάλλοντας την εισφορά 3% που υπολογίζεται με βάση το 15πλαίσιο του ανώτατου τεκμαρτού ημερομισθίου του ΙΚΑ, όπως ισχύει κάθε φορά (σήμερα 43.00 € μηνιαίως).

Επίσης, είναι γνωστό σε όλους μας ιδιαίτερα μετά τα πρόσφατο θλιβερό γεγονότα στον Ελεύθερο Τύπο, ότι εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης που μάστιζα τη χώρο. έχει επηρεαστεί δραματικά και ο επαγγελματικός μος χώρος, Η υποαπασχόληση με ΔΠΥ και κυρίως η ανεργία έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό. Αντικειμενικά οι άνεργοι συνάδελφοι μας αδυνατούν να αντιμετωπίσουν στοιχειώδεις βασικές ανάγκες, πολλώ δε μάλλον τα 43.00€ για την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης.

Η νέα Διοίκηση του Οργανισμού μας αντιμετωπίζοντας με ευαισθησία το θέμα στις πρώτες της συνεδριάσεις συζήτησε διεξοδικά προκειμένου να εξευρεθεί λύση η οποίο θα εξασφαλίζει, αφενός μεν τη συνέχιση της περίθαλψης των ανέργων μελών μας, αφετέρου δε την τήρηση της προαναφερομένης ρητής καταστατικής διάταξης, που έχει ισχύ νόμου.

Σταθμίζοντας τα παραπάνω αποφάσισε ομόφωνα να απευθύνει σε εσάς πρόταση για την επίλυση ενός τόσο ευαίσθητου κοινωνικού και ασφαλιστικού προβλήματος. Πιστεύουμε ότι στο πλαίσιο των καταστατικών σας διατάξεων περί αλληλοβοηθητικών λογαριασμών, είναι δυνατό και εφόσον το δεχθείτε να καλύπτονται οι εισφορές των ανέργων μελών για διάστημα ενός έτους μετά τη λήξη της επιδοτούμενης ανεργίας από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ από τις οικίες ενώσεις (ΕΣΗΕΑ – ΕΠΗΕΑ – ΕΣΗΕΜΘ – ΕΠΗΕΘ).

Η αποδοχή από μέρους σας της πρότασης μας θα ανακουφίσει οικονομικά αρκετούς από τους συναδέλφους μας και θα τους απαλλάξει από μια επιπλέον οικονομική υποχρέωση, την οποία θα χρησιμοποιήσουν για κάλυψη στοιχειωδών και επιτακτικών βιοτικών τους αναγκών. Φυσικά η ονομαστική κατάσταση των ανέργων μελών θα σταλεί από τον ΕΔΟΕΑΠ στις οικείες ΕΝΩΣΕΙΣ και μόνο μετά την έγκριση της από εσάς ο ΕΔΟΕΑΠ θα μπορεί να παρακρατεί την ασφαλιστική εισφορά (43,00 €) από το αποδιδόμενο σε εσάς ανά 3μηνο τέλος αγγελιοσήμου.

Στο Μητρώο του ΕΔΟΕΑΠ σήμερα υπάρχουν εγγεγραμμένοι 126 άνεργοι της ΕΣΗΕΑ, 65 της ΕΠΗΕΑ, 32 της ΕΣΗΕΜΘ και 18 της ΕΠΗΕΘ. Το ύψος της από μέρους τους καταβολής ανά μήνα ανέρχεται σε 10.363 € και το συνολικό ποσό ανά έτος σε 124.356€ ποσό που βρίσκεται μέσα στις οικονομικές δυνατότητες κάθε μιας από τις τέσσερις Ενώσεις όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα.

ΕΝΩΣΗ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΕΝΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ
ΕΣΗΕΑ 126 € 65.016 68 € 86.536,30
ΕΣΗΕΜΘ 32 €16.512 14 €13.081.51
ΕΠΗΕΑ 65 €33.540 21 € 23.712,15
ΕΠΗΕΘ 16 €9.286 4 € 3.337,05
ΣΥΝΟΛΑ 241 €124.356 107 € 126.667,10

Τέλος για ενημέρωση σας μόνο αναφέρουμε ότι 241 άνεργοι εμφανίζουν στις 31/5/2009 οφειλές προς τον ΕΔΟΕΑΠ ύψους 126.667,10€ μέρος των οποίων έχει με αποφάσεις του Δ.Σ. ρυθμιστεί σε δόσεις στη βάση της ισονομίας, δηλαδή με όσα ισχύουν αντιστοίχως για τα ρυθμιζόμενα χρέη των εργοδοτών και πάντα με την ευνοϊκότερη δυνατή δόση για τον κάθε ασφαλισμένο.

Η Διοίκηση του Οργανισμού μας υποχρεούται να εφαρμόσει την καταστατική διάταξη, η οποία προβλέπει ότι η καθυστέρηση καταβολής της προαναφερόμενης εισφοράς πέραν του τριμήνου συνεπάγεται την αναστολή του δικαιώματος περίθαλψης μέχρι του διακανονισμού του χρέους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και τη βεβαιότητα της άμεσης ανταπόκρισης σας για τη λύση ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου προβλήματος των ανέργων συναδέλφων μας.

Σας ευχαριστούμε

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ