ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 10/12-03-12

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Έναρξη συνεργασίας για Αναλογιστική Μελέτη Βιωσιμότητας των ΤαμείωνΜΜΕ
2.2. Ενημέρωση ΔΣ για τις ενέργειες σχετικά με τη μη συμμετοχή του ΕΔΟΕΑΠ στο PSI
2.3. Πρόταση Προέδρου για δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου Συντακτών
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
3.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.2.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €3.171,95
3.2.2. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €2.295,34
3.2.3. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €138.004,33
3.2.4. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων €9.519,10
3.2.5. Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €25.062,27
3.2.6. Εξόφληση βρεφονηπιακών σταθμών €1.980
3.3.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή εγκεκριμένου Προϋπολογισμού 2012 α) επικουρικές συντάξεις β) αύξηση εισφοράς ασφαλισμένων γ) εισφορά συνταξιούχων (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 5ο: Μελέτη ανάλυσης κόστους λειτουργίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας εντός ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 6ο: Ανανέωση σύμβασης υπαλλήλου (Εισηγητές: Γεν. Διευθυντής και Τομεάρχης Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)
Θέμα 7ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης
7.1. Μεταβολές Μητρώου –   1 ασφαλισμένος
7.2. Εγγραφές – Διαγραφές μελών –2 και 1 μέλη αντίστοιχα
7.3. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης  –    9 ασφαλισμένοι
7.4. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –     €252.863,60 – ασφαλισμένοι
7.5. Υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση –   1 ασφαλισμένος
7.6. Αιτήσεις για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας  –  4 ασφαλισμένοι
7.7. Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα –  4 ασφαλισμένοι
7.8. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 11ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )