Συνεδριάσεις έτους 2012

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 11/13-03-12

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα
Θέμα 3ο: Συζήτηση για τις παρατηρήσεις επί του νέου Κανονισμού Υγείας (Εισηγητές: Επιτροπή Κανονισμού Υγείας, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)
Θέμα 4ο: Δημιουργία Κοινωνικού Ιατρείου και Παντοπωλείου στην Αθήνα και συνεργασία με Κοινωνικό Συνεταιρισμό στη Θεσσαλονίκη (Εισηγητές: Πρόεδρος ΔΣ-Αντιπρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 5ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)