ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 13/20-03-12

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
Θέμα 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις επικουρικές συντάξεις  και τα οικονομικά του Οργανισμού (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 5ο: Ενημέρωση ΔΣ για την κατάθεση απογραφικών δελτιών μελών ΕΣΗΕΑ (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
Θέμα 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο των συντακτών και συμμετοχή του ΕΔΟΕΑΠ Θεσσαλονίκης σε Κοινωνικό Συνεταιρισμό Τροφίμων (Εισηγητές: Πρόεδρος ΔΣ-Αντιπρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 7ο: Πειθαρχικές διαδικασίες για εργαζομένους  (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)
Θέμα 8ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )