ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 9/05-03-12

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για Ανακοίνωση και ευχαριστήρια επιστολή σχετικά με την αποχώρηση του Οδοντιάτρου κ. Μάρκου Σωτηρόπουλου
2.2. Έναρξη συνεργασίας για Αναλογιστική Μελέτη Βιωσιμότητας των Ταμείων ΜΜΕ
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
3.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.2.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €38.381,07
3.2.2. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €92.630,60
3.2.3. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €273.224,63
3.2.4. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων €41.779,71
3.2.5. Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €12.427,41
3.2.6. Εξόφληση βρεφονηπιακών σταθμών €800 (ΠΑΣΙΠΣ) – €1.008 (ΝΕΟΣΙΠΣΝΕ)
3.3.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή στην Πρόσκληση Ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Εισηγήτρια:Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)
Θέμα 5ο: Συζήτηση για τις παρατηρήσεις επί του νέου Κανονισμού Υγείας (Εισηγητές: Επιτροπή Κανονισμού Υγείας, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)
Θέμα 6ο: Ενημέρωση ΔΣ για τις δικασίμους του μηνός Μαρτίου 2012 (Εισηγητές και Υπεύθυνοι: Νομική Υπηρεσία)
Θέμα 7ο: Προσωρινή Παραλαβή Έργου ανακατασκευής κτιρίων (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)
Θέμα 8ο: Ανανέωση σύμβασης ιατρού (Εισηγητής: Αρχίατρος, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)
Θέμα 9ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
9.1. Μεταβολές Μητρώου – 3   ασφαλισμένοι
9.2. Εγγραφές – Διαγραφές μελών – 9 και 33 μέλη αντίστοιχα
9.3. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης  –   12 ασφαλισμένοι
9.4. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –     € 167.065,48- 17 ασφαλισμένοι
9.5. Υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση –  2 ασφαλισμένοι
9.6. Αιτήσεις για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας  –  21 ασφαλισμένοι
9.7. Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 4  ασφαλισμένοι
9.8. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )
Θέμα 11ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
11.1. Εξόφληση λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός Δεκεμβρίου 2011 €103.250,11
11.2. Εξόφληση λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ μηνός Δεκεμβρίου 2011 €22.653,66
11.3. Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών €152.879,68 ως συνημμένη λίστα