Τα Νέα της ΟΑΤΥΕ

Μια σημαντική διάκριση : Η Πρόεδρος του ΕΔΟΕΑΠ εκλέχτηκε Αντιπρόεδρος της A I M.

Δείτε το συνημμένο αρχείο