ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

Ντέπυ Νικολοπούλου

Αόρατο τό φθινόπωρο

στήν αναβαλλόμενη απουσία τοΟ καλοκαιριοΟ,

κι άς ήταν Σεπτέμβρης.

Πέρα   μακρυά, ό ήλιος χανόταν

στο καθημερινό του ναυάγιο,

ό αέρας ζέσταινε τΙς πρώτες Ανατριχίλες τών φύλλων. — Τάχα πότε πεθαίνει Ινας ποιητής; Στή χάση τοϋ δειλινού,

μ’ έναν ρυθμό πού στή μνήμη κρατά αιώνες,

ακολουθώντας τόν δρόμο τοΟ ήλιου

στις χώρες τής λευτεριάς,

μέ μιά κίνηση ερειπωμένη

γιά όνειρα τελματωμένα

ποΰφθανε κάτω άπ’ τό χώμα*

δίχως μουσική, λόγια,

γύρω άπό πέτρες

πού βρέχουν μέ δάκρυα ξεραμένα χορτάρια, άνάμεσ’ άπό βλεφαρίδες υγρές, πού στάζουν υπόσχεση.

Πώς νά παραδεχτής εύκολα τό τέλος τοΟ ποιητή, ε να τέλος άπαρηγότητο,

μαρμαρωμένο βασίλεμα   κάποιου Σεπτέμβρη …