ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

Aποτελέσματα των εργασιών της ΧΧΙΙΙης Γενικής Συνέλευσης της ΑΙΜ στις Βρυξέλλες (15-17/06/11).

Δείτε το συνημμένο αρχείο