ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 15/02-04-12

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
3.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.2.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €7.571,43
3.2.2. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €7.684,28
3.2.3. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €239.402,92
3.2.4. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων €6.712,47
3.2.5. Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €31.639,37
3.2.6. Δαπάνες Περίθαλψης υγείας εξωτερικού μέσω ΙΚΑ €27.394,31
3.3.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 4ο: Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ 1ου Διμήνου 2012 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Προϊσταμένη Λογιστηρίου)
Θέμα 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση αίτησης ακυρώσεως στο ΣτΕ κατά των Π.Υ.Σ. 5/2012 και 10/2012 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 6ο: Αιτήσεις οδοντιάτρων για συνεργασία και Αίτηση ΙΒΕΤ για ανανέωση σύμβασης   (Εισηγητής και υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)
Θέμα 7ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης
7.1. Εγγραφές – Διαγραφές μελών- 3 και 1 μέλη
7.2. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 15  ασφαλισμένοι
7.3. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –  17 ασφαλισμένοι  €229.355,94
7.4. Αιτήσεις για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας – 4 ασφαλισμένοι
7.5. Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 2 ασφαλισμένοι
7.6. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 8ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)
Θέμα 9ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
9.1. Εξόφληση λογαριασμού ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ μηνός Ιανουαρίου 2012 €11.899,18
9.2. Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ύψους ποσού €206.033,95 ως συνημμένη λίστα