ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 17/09-04-12

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για τις δράσεις σχετικά με το κούρεμα των αποθεματικών
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
3.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.2.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  7.665,47
3.2.2. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €22.797,09
3.2.3. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €272.736,28
3.2.4. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων €46.360,17
3.2.5. Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €49.263,53
3.3.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 4ο: Δικαιώματα Ενώσεων Δ΄Τριμήνου 2011 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνη: Προϊσταμένη Λογιστηρίου)
Θέμα 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις επικουρικές συντάξεις  και τα οικονομικά του Οργανισμού (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 6ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
6.1. Μεταβολές Μητρώου –   1 ασφαλισμένος
6.2. Εγγραφές – Διαγραφές μελών – 16 και 3 μέλη αντίστοιχα
6.3. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης  –    8 ασφαλισμένοι
6.4. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –  14 ασφαλισμένοι €245.284,62
6.5. Αιτήσεις για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας  –  4 ασφαλισμένοι
6.6. Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα –  1 ασφαλισμένος
6.7. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 7ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Τομέαρχης Εσόδων)
Θέμα 8ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )
Θέμα 9ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
9.1. Επίδοση δικογράφων για τη χρονική περίοδο 19-1-2012 έως 23-3-2012, €565,36