ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 18/24-04-12

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
3.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.2.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €111.211,12
3.2.2. Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €7.828
3.2.3. Εξόφληση βρεφονηπιακών σταθμών €840,00
3.3.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 4ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
4.1. Μεταβολές Μητρώου –    2 ασφαλισμένοι
4.2. Διαγραφές μελών – 29 μέλη
4.3. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης  –   14  ασφαλισμένοι
4.4. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –   13 ασφαλισμένοι € 124.413,56
4.5. Αιτήσεις για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας  –  2 ασφαλισμένοι
4.6. Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα –  2  ασφαλισμένοι
4.7. Υπαγωγή στην Προαιρετική Ασφάλιση – 1 ασφαλισμένη
4.8. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 5ο: Πειθαρχική διαδικασία για εργαζόμενο του ΕΔΟΕΑΠ  (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)
Θέμα 6ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )
Θέμα 7ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
7.1. Εξόφληση ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ μηνός Φεβρουαρίου 2012 ύψους ποσού €302.342,77