ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 22/28-05-12

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για τη διαπραγμάτευση με  Νοσηλευτήριο ΥΓΕΙΑ
2.2. Ενημέρωση ΔΣ για την έκβασή συζήτησης μήνυσης κατά Μέσου
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
3.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.2.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €11.488,44
3.2.2. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €5.539,30
3.2.3. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €81.095,77
3.2.4. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων €2.722,37
3.2.5. Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €24.621,36
3.3.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 4ο: Συμβάσεις Ανεξάρτητων Υπηρεσιών (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)
Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για το πλαίσιο συνεργασίας με ψυχολόγο και διαδικασία ψυχολογικής υποστήριξης ασφαλισμένων εντός και εκτός ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)
Θέμα 6ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
6.1. Εγγραφές – Διαγραφές μελών –  3 -3 μέλη αντίστοιχα
6.2. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –11  ασφαλισμένοι
6.3. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –   15 ασφαλισμένοι  €246.811,43
6.4. Υπαγωγή στην Προαιρετική Ασφάλιση – 1 ασφαλισμένος
6.5. Υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση –  2 ασφαλισμένοι
6.6. Αιτήσεις για εξαγορά χρόνου Προϋπηρεσίας – 3 ασφαλισμένοι
6.7. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 7ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Τομέαρχης Εσόδων)
Θέμα 8ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )