Συνεδριάσεις έτους 2012

Ημερήσια διάταξη της έκτακτης συνεδρίασης με αριθμό 28/28-06-12

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Θέμα: Εκτίμηση της κατάστασης και λήψη αποφάσεων έπειτα από τη Γενική Συνέλευση της 23-6-2012 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ)