ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

Ημερήσια διάταξη της έκτακτης συνεδρίασης με αριθμό 28/28-06-12

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Θέμα: Εκτίμηση της κατάστασης και λήψη αποφάσεων έπειτα από τη Γενική Συνέλευση της 23-6-2012 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ)