ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 24/11-06-12

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τη δημοσιοποίηση στοιχείων οφειλετών στο διαδίκτυο
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
3.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.2.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €10.936,69
3.2.2. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €36.813,23
3.2.3. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €92.525,19
3.2.4. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων €1.850,83
3.2.5. Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €17.357,42
3.2.6. Εξόφληση βρεφονηπιακών σταθμών €1.584,00
3.3.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 4ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
4.1. Εγγραφές – Διαγραφές μελών –  4 – μέλη αντίστοιχα
4.2. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ενόψει συνταξιοδότησης – 8 ασφαλισμένοι
4.3. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –    7 ασφαλισμένοι  €188.901,65
4.4. Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα –  3 ασφαλισμένοι
4.5. Αιτήσεις για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας -3  ασφαλισμένοι
4.6. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 5ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Τομέαρχης Εσόδων)
Θέμα 6ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )
Θέμα 7ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
7.1. Εξόφληση ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ μηνός Μαρτίου 2012 ύψους ποσού €13.325,22