Συνεδριάσεις έτους 2012

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 25/12-06-12

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)
Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα
Θέμα 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση επιπλέον νομικών ενεργειών για το κούρεμα των Αποθεματικών του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 4ο: Συζήτηση για το πλαίσιο διεκδικήσεων και μέτρων έπειτα από το κούρεμα των Αποθεματικών του ΕΔΟΕΑΠ  (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 5ο: Πρώτα αποτελέσματα Απογραφής 331 Ανέργων (έως 7-6-2012) (Εισηγητές: Γεν. Διευθυντής – Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνη: Τομεάρχης Ασφάλισης)
Θέμα 6ο: Αιτήσεις οδοντιάτρων για συνεργασία (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αρχίατρος)
Θέμα 7ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )