ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 26/19-06-12

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ επί όλων των ενεργειών για την προάσπιση των συμφερόντων του ΕΔΟΕΑΠ.
2.2. Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα λειτουργίας του Οργανισμού.
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1. Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
3.2. Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 4ο: Συζήτηση για το πλαίσιο διεκδικήσεων και μέτρων έπειτα από το κούρεμα των Αποθεματικών του ΕΔΟΕΑΠ  (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 5ο: Δικαιώματα Ενώσεων A΄Τριμήνου 2012 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνη: Προϊσταμένη Λογιστηρίου)
Θέμα 6ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
6.1. Εγγραφές – Διαγραφές μελών –   5 μέλη αντίστοιχα
6.2. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ενόψει συνταξιοδότησης –  6 ασφαλισμένοι
6.3. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –     4 ασφαλισμένοι
6.4. Υπαγωγή στην Προαιρετική Ασφάλιση – 1 ασφαλισμένη
6.5. Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα –  1  ασφαλισμένη
6.6. Αιτήσεις για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας –  3 ασφαλισμένοι
6.7. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 7ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )
Θέμα 8ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
8.1. Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ύψους ποσού €146.975,03