ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Οφθαλμολογικές πράξεις με laser

Οφθαλμολογικές πράξεις με χρήση laser αποζημιώνονται από τον Οργανισμό κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 

Α) Επέμβαση διόρθωσης μυωπίας:

Προϋποθέσεις επέμβαση διόρθωσης μυωπίας με laser:

 • Ο ασφαλισμένος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 60 ετών.
 • Η μυωπία πρέπει να ξεπερνά τους 5 βαθμούς και να συνοδεύεται από αστιγματισμό ή η μυωπία πρέπει να ξεπερνά τους 7 βαθμούς  με ύπαρξη ή όχι αστιγματισμού (προηγουμένη ένδειξη).
 • Η διαθλαστική διαταραχή να είναι μικρότερη των 7 βαθμών, αλλά να συντρέχει αμιγώς ιατρικός λόγος, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι να υφίσταται ανισομετροπία πάνω από 2 βαθμούς, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμό και για όλο το εύρος των βαθμών διόρθωσης.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά για υποβολή του αιτήματος για έγκριση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr  :
  • Γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού στην οποία θα αναγράφεται  αναλυτικά το οφθαλμολογικό πρόβλημα και οι λόγοι διόρθωσής του , οι βαθμοί των οπτικών μετρήσεων και η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί (PRK ή LASIK).
  • Γνωμάτευση με έγκριση Oφθαλμιάτρου και Αρχιάτρου ΕΔΟΕΑΠ για το ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον Οργανισμό  για τη διενέργεια της επεμβάσεως  διόρθωσης διαθλαστικής διαταραχή με Laser.

 

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά για αποζημίωση (απαραίτητο να έχει προηγηθεί η έγκριση) :
  • Πρωτότυπη απόδειξη από το Οφθαλμολογικό Κέντρο η οποία θα αναγράφει το είδος της επέμβασης, τον ή τους οφθαλμούς (Αριστερό-Δεξιό οφθαλμό) και το όνομα του ιατρού που έκανε την επέμβαση.

 

Το ποσό αποζημίωσης ορίζεται στα 1.000,00 ευρώ και για τους δύο οφθαλμούς και η συμμετοχή των ασφαλισμένων στο άνω ποσό ορίζεται σε ποσοστό 10% για τα άμεσα μέλη και σε ποσοστό 30% για τα έμμεσα εφόσον χρησιμοποιείται η μέθοδος Lasik.

Το ποσό αποζημίωσης ορίζεται στα 800,00 ευρώ και για τους δύο οφθαλμούς και η συμμετοχή των ασφαλισμένων στο άνω ποσό ορίζεται σε ποσοστό 10% για τους άμεσα ασφαλισμένους και σε ποσοστό 30% για τα έμμεσα όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος PRK.

Στην περίπτωση που η επέμβαση αφορά έναν οφθαλμό, θα υπολογίζονται τα ανωτέρω ποσά κατά το ήμισυ με την αντίστοιχη συμμετοχή.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :  Στους ασφαλισμένους που υποβάλλονται σε επέμβαση διόρθωσης μυωπίας δεν θα χορηγούνται γυαλιά από την ημερομηνία της επέμβασης και εφ’ εξής για όλο το διάστημα της ασφάλισής τους στον Οργανισμό.

 

Β) Επέμβαση διόρθωσης καταρράκτη:

Για επέμβαση καταρράκτη, δίνεται αποζημίωση έως του ποσού των 850 ευρώ ανά οφθαλμό (συμπεριλαμβανομένου του φακού και της αμοιβής χειρουργού).

 

Απαιτείται προέγκριση οφθαλμιάτρου του ΕΔΟΕΑΠ και έκδοση σχετικού εισιτηρίου πριν από την πραγματοποίηση της επέμβασης (για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 2107264816).