Κλάδος Υγείας

Οφθαλμολογικές πράξεις με laser

Σύμφωνα με σχετική εισήγηση του ΤΥΠ Αθηνών το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

Ο ΕΔΟΕΑΠ καταβάλλει με απόφαση ΔΣ κατόπιν αιτήσεως, €1000,00 (και για τα δύο μάτια) με συμμετοχή μελών στο ποσό αυτό 10% για τα άμεσα μέλη και 30% για τα έμμεσα.

Προϋποθέσεις:

  • Ο ασφαλισμένος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 40 ετών.
  • Η μυωπία πρέπει να ξεπερνά τους 7 βαθμούς και να συνοδεύεται από αστιγματισμό.
  • Να συντρέχει αμιγώς ιατρικός λόγος, που στην συγκεκριμένη περίπτωση να είναι ανισομετροπία πάνω από 2 βαθμούς.
  • Γνωμάτευση για το αναγκαίο της επέμβασης από τον θεράποντα ιατρό της επιλογής του ασφαλισμένου.
  • Επιβεβαίωση της γνωμάτευσης και έγκριση από οφθαλμίατρο του ΕΔΟΕΑΠ.
  • Έκδοση παραπεμπτικού του ΕΔΟΕΑΠ για την πραγματοποίηση της επέμβασης σε συμβεβλημένο ή μη ιατρικό κέντρο ή νοσοκομείο.
  • Για την κάλυψη της επέμβασης σε ασφαλισμένους με ηλικία άνω των 40 ετών θα πρέπει επιπλέον να προσκομίζεται στον οφθαλμίατρο του ΕΔΟΕΑΠ γνωμάτευση καθηγητή οφθαλμιάτρου με βαθμό διευθυντή του ΕΣΥ.

Στους ασφαλισμένους που υποβάλλονται σε επέμβαση διόρθωσης μυωπίας ΔΕΝ θα χορηγούνται γυαλιά από την ημερομηνία της επέμβασης και μετέπειτα, για όλο το διάστημα της ασφάλισής τους στον Οργανισμό.

 

Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ ΕΔΟΕΑΠ , κατά την ΣΔΣ 8/25-2-2016, ορίστηκαν οι ακόλουθες Τιμές ΕΔΟΕΑΠ για οφθαλμολογικές πράξεις με laser και για επέμβαση καταρράκτη:

Yag laser καψουλοτομή: Ανά οφθαλμό: € 90,00

Υag laser ιριδοτομή:         Ανά οφθαλμό: € 158,47

Laser αμφιβληστροειδούς (argon laser): Ανά οφθαλμό και ανά συνεδρία: € 158,47

 

Eπίσης, εγκρίθηκε η ένταξη της κάτωθι πράξης, στις οφθαλμολογικές πράξεις με laser:

SLT (Selective Laser Trabeculoplasty) για θεραπεία γλαυκώματος: Ανά οφθαλμό:  € 158,47

 

Επεμβάσεις διόρθωσης διαθλαστικών ανωμαλιών με χρήση laser (ανισομετρωπία άνω των 2 βαθμών, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμό και για όλο το εύρος των βαθμών διόρθωσης): € 1.000,00  με την αντίστοιχη συμμετοχή 10% για άμεσα και 30% για έμμεσα μέλη, όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος Lasik και € 800,00 με την αντίστοιχη συμμετοχή 10% για άμεσα και 30% για έμμεσα μέλη,  όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος PRK. Τα ανωτέρω ποσά, αφορούν επέμβαση και στους δύο οφθαλμούς. Στην περίπτωση που η επέμβαση αφορά έναν οφθαλμό, θα υπολογίζονται τα ανωτέρω ποσά κατά το ήμισυ με την αντίστοιχη συμμετοχή.

 

Σχετικά με την Επέμβαση καταρράκτη: Ορίστηκε ποσό € 850,00 ανά οφθαλμό (περιλαμβανομένου του φακού).