Κλάδος Υγείας

Αναπνευστικές συσκευές

Για την παροχή αναπνευστικής συσκευής, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού του ασφαλισμένου.
  • Γνωμάτευση του συστήσαντα τη μελέτη γιατρού ή του γιατρού του ΕΔΟΕΑΠ, εάν είναι ο θεράπων, για το απαραίτητο αγοράς της συσκευής με αιτιολογημένη αναγραφή επί της γνωματεύσεως του ενδεδειγμένου τύπου.
  • Αίτηση στο ΓΕΑ για την έγκριση και την αγορά συσκευής με υποβολή όλων των ανωτέρω.
  • Έγκριση από το Δ.Σ με εισήγηση του ΤΥΠ στα ειδικά θέματα.

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ. Φ.80000/οικ. 937/34/14-1-2011 εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ καθορίζονται νέες τιμές:

Για συσκευή CPAP auto μέχρι του ποσού των €1.050,00, μείον συμμετοχή του ασφαλισμένου ( για άμεσα και έμμεσα μέλη ) 10%. Απαραίτητη η έγκριση του Ιατρού-πνευμονολόγου του ΕΔΟΕΑΠ.

Για τους αναπνευστήρες πίεσης και όγκου και τη συσκευή BiPAP θα εξετάζονται κατά περίπτωση από το Δ.Σ με αίτηση του ασφαλισμένου.

Ο Οργανισμός θα καλύπτει δαπάνη για αναλώσιμα αναπνευστικών συσκευών, μέχρι του ποσού των €100,00 ανά διετία με συμμετοχή των ασφαλισμένων 20% και για 1 έτος μετά την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.