ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Αναπνευστικές συσκευές – Ενοικίαση οξυγόνου

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ οι οποίοι λόγω της πάθησής τους χρειάζονται χρήση αναπνευστικής συσκευής, καλύπτονται από τον Οργανισμό για τη δαπάνη, με προσκόμιση γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού τους για το αναγκαίο, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων στα οποία αναγνωρίζεται η αναπνευστική ανεπάρκεια και έγκριση πνευμονολόγου ΕΔΟΕΑΠ.

Ο ΕΔΟΕΑΠ καλύπτει:

  • Για συσκευή CPAP auto έως του ποσού των 1.050 ευρώ μείον 10% συμμετοχή του ασφαλισμένου.
  • Για τους αναπνευστήρες πίεσης και όγκου και τη συσκευή BiPAP εξετάζεται κατά περίπτωση η κάλυψη της δαπάνης, από το ΔΣ μετά από αίτηση του ασφαλισμένου.

Ο Οργανισμός καλύπτει δαπάνη για αναλώσιμα αναπνευστικών συσκευών, έως του ποσού των 100 ευρώ ανά διετία με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% και για 1 έτος μετά την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού οι οποίοι λόγω της πάθησής τους χρειάζονται συσκευή οξυγόνου, καλύπτονται από τον Οργανισμό για την δαπάνη ενοικίασης με προσκόμιση γνωμάτευσης πνευμονολόγου και νόμιμης εξοφλημένης απόδειξης. Ο Οργανισμός καλύπτει δαπάνη έως του ποσού των 108 ευρώ για άμεσα ασφαλισμένους και έως του ποσού των 98 ευρώ για έμμεσα ασφαλισμένους με συμμετοχή  του ασφαλισμένου 10%.