Κλάδος Υγείας

Ειδικό γάλα σε παιδιά

  • Ο ΕΔΟΕΑΠ καλύπτει την παροχή ειδικού γάλακτος σε παιδιά έως 2 ετών, που πάσχουν από τις ασθένειες όπως αυτές ορίζονται στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα με τη συμμετοχή του ασφαλισμένου στη δαπάνη κατά 25%. Για παιδιά που πάσχουν από αλλεργία στο αγελαδινό γάλα, η συμμετοχή του ασφαλισμένου στη δαπάνη κατά 50%. Απαιτείται γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και έγκριση παιδιάτρου ΕΔΟΕΑΠ, ενώ για περαιτέρω ανανέωση, ειδική αλλεργιολογική εκτίμηση και έγκριση παιδιάτρου ΕΔΟΕΑΠ.