Κλάδος Υγείας

Ειδικό γάλα σε παιδιά

  • Ο ΕΔΟΕΑΠ καλύπτει την παροχή ειδικού γάλακτος σε παιδιά που πάσχουν από τις ασθένειες που ορίζονται στο σχετικό προεδρικό διάταγμα με τη συμμετοχή του ασφαλισμένου στη δαπάνη κατά 25%. Για την παροχή απαιτείται διάγνωση Παιδιάτρου Διευθυντή Παιδιατρικής Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου ανανεούμενη κάθε 6 μήνες και έγκριση της αρχιάτρου.
  • Ο ΕΔΟΕΑΠ καλύπτει την παροχή ειδικού γάλακτος στα παιδιά που πάσχουν από αλλεργία στο αγελαδινό γάλα. Η συμμετοχή του ασφαλισμένου στη δαπάνη ισούται με την τιμή του ειδικού γάλακτος που ορίζεται  στο 50% της τιμής του ειδικού προϊόντος. Για την παροχή απαιτείται η γνωμάτευση Παιδογαστρεντερολόγου Κρατικού Νοσοκομείου για το αναγκαίο της χορήγησης και την ποσότητα ανά εβδομάδα και προέγκριση από τον ΕΔΟΕΑΠ (αρχίατρος ή παιδίατρος ή γαστρεντρολόγος) 6 μήνες και για 2 εξάμηνα μόνο. Για την προέγκριση απαιτείται η γνωμάτευση του Κρατικού Νοσοκομείου.
  • Σημειώνεται πως η κάλυψη δαπάνης για ειδικό γάλα σε παιδιά,  θα ισχύει για τους πρώτους 12 μήνες ζωής.