ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Επίδομα Πασχόντων από Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

Καταργείται η χορήγηση στους ασφαλισμένους που δικαιώνονται επιδόματος από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και στους ασφαλισμένους που εργάζονται και η νόσος δεν τους έχει καθηλώσει.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν το επίδομα από τον ΕΔΟΕΑΠ είναι το εισόδημα να μην ξεπερνά τις €50.000,00.

Συμπληρώνεται από το ΓΕΑ ηλεκτρονική αίτηση με τα στοιχεία του μέλους και επισυνάπτονται τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση για τη νόσο και το ποσοστό αναπηρίας από Κρατικό Νοσοκομείο
 • Απόφαση από δημόσια Υγειονομική Επιτροπή (Αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του ΙΚΑ ή Νομαρχία)
 • Σχετική βεβαίωση από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνει το μέλος σχετικό επίδομα από άλλο Φορέα
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ με ευαισθησία και ευθύνη έλαβε σειρά αποφάσεων για παροχές στα μέλη του εκείνα που πάσχουν από τη συγκεκριμένη ασθένεια. Στο πλαίσιο παροχής ολοκληρωμένης υποστήριξης προς τους πάσχοντες, παρέχονται:

 • Βοήθεια στο σπίτι με 1 βάρδια νοσοκόμου σε περίοδο έξαρσης μόνο της νόσου με την προϋπόθεση προσκόμισης γνωμάτευσης Κρατικού Νοσοκομείου  ή Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ και για διάστημα 1 βδομάδας (7 ημερολογιακών ημερών). Επιπρόσθετα για τους ασφαλισμένους που μένουν μόνοι τους εγκρίνεται και μια βάρδια νυχτερινή, με τις ίδιες προϋποθέσεις.
 • Η χρήση ειδικών μηχανημάτων/βοηθημάτων (πχ. αναπηρικά αμαξίδια, ποδήλατα, αναβατόρια) με μηδενική συμμετοχή, εφόσον βεβαιώνεται η αναγκαιότητα της χρήσης, με γνωμάτευση ιατρού Διευθυντή Κρατικού Νοσοκομείου.
 • Η δυνατότητα στον πάσχοντα και εναλλακτικών βοηθητικών θεραπειών (βελονισμοί, ομοιοπαθητική κ.α.) σύμφωνα με τα ισχύοντα
 • Ατομική και οικογενειακή ψυχοθεραπεία, κατόπιν γνωματεύσεως ψυχιάτρου. Συγκεκριμένα, παρέχεται για διάστημα ενός έτους μια συνεδρία ατομικής ψυχοθεραπείας την εβδομάδα και μια συνεδρία οικογενειακής ψυχοθεραπείας μηνιαίως.
 • Η δυνατότητα πραγματοποίησης λογοθεραπειών, σύμφωνα με τα ισχύοντα, εφόσον αυτό αναφέρεται σε ιατρική γνωμάτευση, βεβαιωμένη από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
 • Ενισχυμένη φυσικοθεραπεία, πέραν των 20 συνεδριών ετησίως που ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους και με βάση τα όσα ορίζει η ιατρική γνωμάτευση που θα προσκομίζει το μέλος, σύμφωνα με τα ισχύοντα και μέχρι 2 μήνες επιπλέον ετησίως, χωρίς την υποβολή σχετικής αίτησης.