ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 29/02-07-12

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα.
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
3.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.2.1. Εξόφληση τιμολογίων ιατρών SOS μηνών Απριλίου – Μαϊου 2012 ύψους ποσού €861,00
3.3.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τα αποτελέσματα της Απογραφής των ανέργων (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ)
Θέμα 5ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
5.1. Μεταβολές –  1  ασφαλισμένος
5.2. Εγγραφές – Διαγραφές μελών – 1 και 21  μέλη αντίστοιχα
5.3. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 6 ασφαλισμένοι
5.4. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –      17 ασφαλισμένοι  €115.156,97
5.5. Αιτήσεις για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας –  2 ασφαλισμένοι
5.6. Υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση –  2 ασφαλισμένοι
5.7. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 6ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )
Θέμα 7ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
7.1. Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ύψους ποσού €100.282,51