ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 30/17-07-12

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για επιστολή ΕΣΗΕΜΘ σχετικά με τον έλεγχο διαχείρισης των Αποθεματικών
2.2. Ενημέρωση για Ανακοίνωση Εποπτικού Οργάνου ΔεοντολογίαςτηςΕΣΗΕΑ
2.3. Ενημέρωση για την πορεία της Αναλογιστικής Μελέτης των Ταμείων ΜΜΕ βάσει σύμβασης
2.4. Απογραφή συνταξιούχων
2.5. Θέμα νοσηλείας ασφαλισμένου στο MEDITERANNEO
2.6. Θέμα ασφαλισμένου σχετικά με τοποθέτηση εμφυτευμάτων
2.7. Επανεξέταση αίτησης θεραπείας ασφαλισμένης για μετάβαση στο εξωτερικό
2.8. Ενημέρωση ΔΣ για Οικογενειακά Επιδόματα Ανέργων
Θέμα 3o: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα του Ελέγχου της διαχείρισης των Αποθεματικών όπως προέκυψε στη ΓΣ την           23-6-2012 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα4ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
4.1.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
4.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
4.2.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €8.521,83
4.2.2. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €35.393,66
4.2.3. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €106.164,51
4.2.4. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων €245,41
4.2.5. Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €9.122,48
4.2.6. Δαπάνες Περίθαλψης υγείας εξωτερικού μέσω ΙΚΑ €16.811,91
4.3.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 5o: Οριστικά οικονομικά στοιχεία μηνός Απριλίου 2012 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Προϊσταμένη Λογιστηρίου)
Θέμα 6o: Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ 3ου Διμήνου 2012 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Προϊσταμένη Λογιστηρίου)
Θέμα 7o: Ενημέρωση ΔΣ για νεώτερα αποτελέσματα απογραφής ανέργων  (Εισηγητής και  Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 8ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
8.1. Μεταβολές –  1 ασφαλισμένη
8.2. Εγγραφές – Διαγραφές μελών – 4 και 4 μέλη αντίστοιχα
8.3. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ενόψει συνταξιοδότησης–  5 ασφαλισμένοι
8.4. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –     15ασφαλισμένοι  €172.112,85
8.5. Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 15 ασφαλισμένοι
8.6. Αιτήσεις για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας – 2 ασφαλισμένοι
8.7. Υπαγωγή στην Προαιρετική Ασφάλιση -1 ασφαλισμένος
8.8. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 9ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Τομέαρχης Εσόδων)
Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )
Θέμα 11ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
11.1. Εξόφληση ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ μηνός Απριλίου 2012 ύψους ποσού €16.290,29