ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ιατρικές Επισκέψεις

Η Ιατρική Υπηρεσία εντός Οργανισμού (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 π.μ. έως 7 μ.μ (τηλεφωνικό κέντρο 210-72.64.700 και 2310278271). Τις ημέρες και ώρες που δεν λειτουργεί ο ΕΔΟΕΑΠ (σαββατοκύριακα, αργίες, νυχτερινές ώρες) οι ασφαλισμένοι μπορούν να συμβουλεύονται τον εφημερεύοντα ιατρό, από τον οποίο και θα παίρνουν σχετικές οδηγίες για όποιο πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζουν (τηλέφωνα εφημερίας 2107250050, 6982447854). Έτσι οι ασφαλισμένοι έχουν ιατρική κάλυψη για όλο το 24ωρο. Για ραντεβού με τους ιατρούς του ΕΔΟΕΑΠ, οι ασφαλισμένοι μπορούν είτε να τηλεφωνούν (21072.64.700 και 2310278271 Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 08:00 με 16:00) είτε να τα κλείνουν ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Ραντεβού.

Επιπλέον, δωρεάν επισκέψεις πραγματοποιούνται στους συμβεβλημένους ιατρούς με τον Οργανισμό ή στους ιατρούς των συμβεβλημένων δικτύων.

Εάν ο ιατρός της επιλογής του ασφαλισμένου δεν είναι συμβεβλημένος, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καταβάλει τη δαπάνη της επίσκεψης και να υποβάλει στον Οργανισμό τη νόμιμη απόδειξη, για να λάβει το ποσό που δικαιολογεί ο ΕΔΟΕΑΠ για την επίσκεψη. Η υποβολή των ιατρικών δαπανών γίνεται μέσω της εφαρμογής «Ηλεκτρονική υποβολή Δαπανών Υγείας».

Οι επισκέψεις στους ιατρούς είναι απεριόριστες για τις δομές του ΕΔΟΕΑΠ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

 

Ιατρικές επισκέψεις στους νομούς Αττικής & Θεσσαλονίκης

Οι ασφαλισμένοι που πραγματοποιούν ιατρικές επισκέψεις στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης θα αποζημιώνονται με το ποσό των 20 ευρώ ανά επίσκεψη.

Για Καθηγητές , αναπληρωτές Καθηγητές και Ομότιμους Καθηγητές Ιατρικής  Ελληνικών  πανεπιστημίων, καλύπτεται δαπάνη έως 50 ευρώ/επίσκεψη και όριο έως 5 επισκέψεις ετησίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας (οι επισκέψεις υπολογίζονται αθροιστικά στο συνολικό ετήσιο αριθμό επισκέψεων).

Για ιατρικές επισκέψεις σε απογευματινά ιατρεία Δημόσιων Νοσοκομείων, καθώς και στο Ωνάσειο, οι ασφαλισμένοι αποζημιώνονται σύμφωνα με τα ποσά που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα (οι επισκέψεις υπολογίζονται αθροιστικά στο συνολικό ετήσιο αριθμό επισκέψεων).

Ο ασφαλισμένος μπορεί να κάνει 10 επισκέψεις ετησίως σε παθολόγο και 15 σε παιδίατρο για παιδιά έως 4 ετών, 12 για παιδιά 4 έως 6 ετών και 10 για παιδιά άνω των 6 ετών. Στις έτερες ειδικότητες ο ασφαλισμένος μπορεί να κάνει έως 10 επισκέψεις ετησίως.

 

Ιατρικές επισκέψεις στην υπόλοιπη Ελλάδα

Οι ασφαλισμένοι που πραγματοποιούν ιατρικές επισκέψεις στην υπόλοιπη Ελλάδα θα αποζημιώνονται με το ποσό των 30 ευρώ ανά επίσκεψη.

Το όριο για επισκέψεις σε παθολόγους και παιδιάτρους συμβεβλημένους και μη, είναι 4 ανά μήνα με αμοιβή 30 ευρώ ανά επίσκεψη για τις πρώτες δύο και 15 ευρώ για τις επόμενες δύο. Για όλες τις άλλες ειδικότητες ισχύει το όριο των δύο επισκέψεων ανά μήνα με 30 ευρώ και έως 10 επισκέψεις το έτος συγκεντρωτικά. Σε περίπτωση υπέρβασης θα πρέπει να προσκομίζεται αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση, ώστε να εξεταστεί από την υγειονομική επιτροπή.

Για Καθηγητές , αναπληρωτές Καθηγητές και Ομότιμους Καθηγητές Ιατρικής  Ελληνικών  πανεπιστημίων, καλύπτεται δαπάνη έως 50 ευρώ/επίσκεψη και όριο έως 5 επισκέψεις ετησίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας (οι επισκέψεις υπολογίζονται αθροιστικά στο συνολικό ετήσιο αριθμό επισκέψεων).

Για ιατρικές επισκέψεις σε απογευματινά ιατρεία Δημόσιων Νοσοκομείων, οι ασφαλισμένοι αποζημιώνονται σύμφωνα με τα ποσά που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα (οι επισκέψεις υπολογίζονται αθροιστικά στο συνολικό ετήσιο αριθμό επισκέψεων).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτούνται επαναλαμβανόμενες μηνιαίες επισκέψεις ειδικών θεραπειών ή υπέρβαση του ορίου επισκέψεων, θα πρέπει να αποστέλλεται αναλυτική ιατρική γνωμάτευση και θα αποζημιώνεται εφόσον εγκριθεί από την υγειονομική επιτροπή του Οργανισμού. Η υγειονομική επιτροπή μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο ή/και να ζητήσει την παρουσία του ασφαλισμένου.

 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους συμβεβλημένους γιατρούς οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.: 2107264492, 2107264496, 2107264477 (Αθήνα) και 2310278271 (Θεσσαλονίκη). Ειδικά για τους ασφαλισμένους στη βόρεια Ελλάδα, που εξυπηρετούνται από το γραφείο του Οργανισμού στη Θεσσαλονίκη, ισχύει το email typthess@edoeap.gr.