Κλάδος Υγείας

Λουτροθεραπεία

ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

          Κατά τη διάρκεια της λουτρικής περιόδου, από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο κάθε έτους, οι ασφαλισμένοι –μόνο τα άμεσα μέλη  που έχουν ανάγκη λουτροθεραπείας, θα πρέπει να προσέρχονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων από τις 08.00 -16.00 προκειμένου να υποβάλλουν σχετική αίτηση , προσκομίζοντας γνωμάτευση από Ιατρό (είτε του ΕΔΟΕΑΠ είτε εξωτερικό) ότι ο ασφαλισμένος χρήζει Λουτροθεραπείας. Στην γνωμάτευση πρέπει απαραιτήτως να αναφέρεται η ασθένεια από την οποία πάσχει. Επιπλέον, στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται η Λουτρόπολη θα επισκεφθεί που ο ασφαλισμένος, καθώς και το χρονικό διάστημα.

Η αίτηση θα προωθείται για έγκριση στον Αρχίατρο του Οργανισμού. Ο Αρχίατρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε επιπρόσθετο στοιχείο που κατά την κρίση του χρειάζεται και ο ασφαλισμένος , αφού ειδοποιηθεί ,θα πρέπει να το προσκομίσει.

Ο ασφαλισμένος θα ειδοποιείται τηλεφωνικά από το ΓΕΑ, σχετικά με την εξέλιξη της αίτησης του.

Σε περίπτωση έγκρισης διενέργειας των Λουτροθεραπειών και αφού αυτές πραγματοποιηθούν, ο ασφαλισμένος θα πρέπει μέχρι 31/12 του τρέχοντος έτους της αίτησης να προσκομίσει στο ΤΥΠ :

Bεβαίωση του κρατικού υδροθεραπευτηρίου ή της αναγνωρισμένης από τον Ε.Ο.Τ. λουτροπηγής (οπωσδήποτε σε μεγαλύτερη απόσταση από 50χιλ. από τον τόπο διαμονής ), στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο ασφαλισμένος παρέμεινε στην περιοχή που του σύστησε ο γιατρός για  θεραπεία  για διάστημα όχι μικρότερο από δεκαπέντε ημέρες. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει τα αντίστοιχα κουπόνια για λούσεις (το λιγότερο 15).

Η ανωτέρω διαδικασία και οι προϋποθέσεις για τη Λουτροθεραπεία περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 12 του νέου Κανονισμού Υγείας .

Το ποσό που δικαιολογεί ο ΕΔΟΕΑΠ είναι €300,00.

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Δεν χορηγείται επίδομα λουτροθεραπείας  σε ασφαλισμένο-άμεσο μέλος  που δεν έχει συμπληρωθεί ένα έτος   από την εγγραφή του στον ΕΔΟΕΑΠ.