ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Λουτροθεραπεία

Οι άμεσα ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ, ένα χρόνο μετά την εγγραφή τους, εφόσον δικαιολογείται ιατρικώς η ανάγκη λουτροθεραπείας, δικαιούνται σχετικού επιδόματος ποσού 300 ευρώ. Προϋπόθεση για τη χορήγησή του είναι η προσκόμιση γνωμάτευσης θεράποντος ιατρού σχετικά με την πάθηση του ασφαλισμένου και ότι χρήζει λουτροθεραπείας. Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υποβάλει τη γνωμάτευσή σε αίτησή του, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η λουτρόπολη που θα επισκεφθεί που ο ασφαλισμένος, καθώς και το χρονικό διάστημα των λούσεων, το οποίο θα πρέπει να είναι μεταξύ των μηνών από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο κάθε έτους.

Μετά την έγκριση της αίτησης από τον αρχίατρο του Οργανισμού, ο ασφαλισμένος θα πρέπει μέχρι 31/12 του τρέχοντος έτους της αίτησης να προσκομίσει στο ΤΥΠ:

  1. Βεβαίωση του κρατικού υδροθεραπευτηρίου ή της αναγνωρισμένης από τον ΕΟΤ λουτροπηγής (οπωσδήποτε σε μεγαλύτερη απόσταση από 50 χιλ. από τον τόπο διαμονής του) στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο ασφαλισμένος παρέμεινε στην περιοχή που του σύστησε ο γιατρός για  θεραπεία για διάστημα όχι μικρότερο από δεκαπέντε ημέρες
  2. Τουλάχιστον 15 κουπόνια για τις λούσεις που πραγματοποίησε