ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Διαγνωστικές εξετάσεις

Για την πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει υποχρεωτικά να  εφοδιαστούν με ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, πριν την πραγματοποίηση των εξετάσεων.

Ήδη από την 20ή Αυγούστου 2018, ο ΕΔΟΕΑΠ εντάχθηκε και στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και οι ασφαλισμένοι του μπορούν να επισκέπτονται τον ιατρό της επιλογής τους, ο οποίος εκδίδει ηλεκτρονικά παραπεμπτικά που μπορούν να εκτελούν οι δικαιούχοι σε όλες τις κρατικές δομές και στα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, από την 5η Αυγούστου 2020 ο ΕΔΟΕΑΠ εντάχθηκε στην άυλη συνταγογράφηση παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων.

Όσοι ασφαλισμένοι έχουν επιλέξει ότι επιθυμούν άυλη συνταγογράφηση, κατά τη συνταγογράφηση παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεών τους από τον ιατρό, θα παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά το παραπεμπτικό τους, μέσω μηνύματος στο κινητό τους τηλέφωνο (sms) ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους (email).

Επίσης κατά την εκτέλεση του παραπεμπτικού από το διαγνωστικό ιατρείο, θα λαμβάνουν μήνυμα με τα στοιχεία εκτέλεσης του παραπεμπτικού τους.

Διαγνωστικές εξετάσεις διενεργούνται με παραπεμπτικό θεράποντος ιατρού εντός ΕΔΟΕΑΠ (δωρεάν) ή εκτός (με την προβλεπόμενη συμμετοχή ασφαλισμένου).

Τα παραπεμπτικά έχουν διάρκεια εκτέλεσης ενός μήνα και εκδίδονται αναγράφοντας συμμετοχή ασφαλισμένου 15% και συμμετοχή 5% για τους συνταξιούχους. Οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από νεοπλασματική νόσο και πραγματοποιούν διαγνωστικές εξετάσεις που σχετίζονται με την ασθένειά τους, δικαιούνται ως ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ μηδενική συμμετοχή. Συνεπώς, οι ανωτέρω πρέπει να καταβάλλουν για τις εξετάσεις που πραγματοποιούν συμμετοχή 15% και εν συνεχεία να στέλνουν στον ΕΔΟΕΑΠ  τις αποδείξεις πληρωμής της συμμετοχής τους, για να λάβουν από τον Οργανισμό το συνολικό ποσό που κατέβαλαν για την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων εξετάσεων αν δικαιούνται μηδενική συμμετοχή.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει κάποια συμβεβλημένη ιδιωτική κλινική για να πραγματοποιήσει διαγνωστικές εξετάσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την κλινική για να τον ενημερώσουν για τυχόν διαφορά που θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον της συμμετοχής που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό.

Εάν οι εξετάσεις πραγματοποιηθούν σε μη συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καταβάλει το κόστος των εξετάσεων και να υποβάλει στον Οργανισμό τη νόμιμη απόδειξη μαζί με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, για να δικαιωθεί τα χρήματα που δικαιολογεί ο Οργανισμός. Η υποβολή των ιατρικών δαπανών γίνεται μέσω της εφαρμογής «Ηλεκτρονική Υποβολή Δαπανών Υγείας».

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναζητούν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού τα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα πανελλαδικά.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.: 2107264496, 2107264728, 2107264492 (Αθήνα) και 2310278271 (Θεσσαλονίκη). Ειδικά για τους ασφαλισμένους στη βόρεια Ελλάδα, που εξυπηρετούνται από το γραφείο του Οργανισμού στη Θεσσαλονίκη, ισχύει το email typthess@edoeap.gr.