Κλάδος Υγείας

Παχυσαρκία

Θεραπείες με χειρουργική ή ενδοσκοπική επέμβαση στο στομάχι καλύπτονται ΜΟΝΟΝ όταν υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις:

BMI μεγαλύτερο ή ίσο με 40 που συνοδεύεται με ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω:

 • Επεισόδια άπνοιας ύπνου
 • Στεφανιαία νόσος
 • Σακχαρώδης διαβήτης
 • Υπερλιπιδαιμία
 • Υπέρταση
 • Εκφυλιστική αρθρίτις
 • Σύνδρομο αποφρακτικής υπερκαπνίας
 • Ψυχοκοινωνική επιβάρυνση

Προϋποθέσεις:

 • Γνωμάτευση του θεράποντος γιατρού του ασφαλισμένου.
 • Εργαστηριακές εξετάσεις που να επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω.
 • Θετική γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ για την αναγκαιότητα της επέμβασης.
 • Θετική εισήγηση της υγειονομικής επιτροπής του ΤΥΠ και εισαγωγή του θέματος για απόφαση στο Δ.Σ.
 • Στην περίπτωση που η επέμβαση γίνει σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο συμβεβλημένο ή όχι με τον ΕΔΟΕΑΠ ορίζεται συμμετοχή στα νοσήλια και τα έξοδα , 20% για τα άμεσα μέλη  και 50 % για τα έμμεσα μέλη που ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ. Κοστολογούνται με τιμές Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων συν 20% για τα άμεσα ασφαλισμένα μέλη και συν 10% για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη. Ο Οργανισμός θα καλύπτει στα συμβεβλημένα ότι  λέει η σύμβαση, στα μη  ΚΕΝ +20% και για την αμοιβή ιατρών όπως προβλέπεται. Οι αμοιβές ιατρών εκτός ΚΕΝ δεν αποζημιώνονται.

Σε κρατικό νοσοκομείο χωρίς συμμετοχή στα νοσήλια.