ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Φυσικοθεραπείες

Για την πραγματοποίηση συνεδριών φυσικοθεραπείας, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει υποχρεωτικά, να  εφοδιαστούν με ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, πριν από την πραγματοποίηση των συνεδριών.

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ για τη θεραπεία των οποίων απαιτούνται συνεδρίες φυσικοθεραπείας μπορούν να πραγματοποιούν δωρεάν συνεδρίες στα φυσικοθεραπευτήρια του Οργανισμού στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από ραντεβού είτε τηλεφωνικά στο 2107264700  (Αθήνα) και 2310278271 (Θεσσαλονίκη) είτε μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Ραντεβού. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές.

Κάθε ασφαλισμένος δικαιούνται έως 20 φυσικοθεραπείες ανά έτος, οι οποίες προσαυξάνονται με 20 επιπλέον για τα φυσικοθεραπευτήρια του Οργανισμού, μετά από έγκριση ιατρού ειδικότητας και αρχιάτρου.

Για περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν λόγω της κατάστασης της υγείας τους, δίνεται η δυνατότητα κατ’ οίκον φυσικοθεραπειών, μετά από έκδοση σχετικού παραπεμπτικού του θεράποντος ιατρού. Η αποζημίωση των κατ’  οίκον συνεδριών ανέρχεται σε 15 ευρώ ανά συνεδρία.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει να πραγματοποιήσει τις εγκεκριμένες συνεδρίες του σε μη συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτήριο, θα πρέπει να καταβάλει τη δαπάνη των φυσικοθεραπειών και να υποβάλει στον Οργανισμό τη νόμιμη απόδειξη μαζί με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για να δικαιωθεί τα χρήματα που δικαιολογεί ο ΕΔΟΕΑΠ. Η αποζημίωση που θα λάβει από τον ΕΔΟΕΑΠ είναι 15 ευρώ για κάθε συνεδρία.

Για την αποζημίωση της σχετικής δαπάνης θα πρέπει να υποβάλει τα παραπάνω δικαιολογητικά στην εφαρμογή Ηλεκτρονική Υποβολή Δαπανών Υγείας.

Για την εξυπηρέτηση ασφαλισμένων στην περιοχή της Αττικής που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και δεν έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στο Φυσικοθεραπευτήριο, ο ΕΔΟΕΑΠ συνεργάζεται με εξειδικευμένους Φυσικοθεραπευτές σε θέματα διαχείρισης χρόνιων ασθενειών προκειμένου να διενεργεί συνεδρίες κατ’ οίκον. Για την επίσκεψη του φυσικοθεραπευτή του ΕΔΟΕΑΠ στο σπίτι, θα πρέπει να υπάρχει γνωμάτευση ιατρού για αδυναμία μετακίνησης και υποβολή σχετικής αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr.