Κλάδος Υγείας

Φυσικοθεραπείες

20 Φυσικοθεραπείες (10+10) με 15,00€ το χρόνο και δικαίωμα δωρεάν χρήσης του Φυσικοθεραπευτηρίου του ΕΔΟΕΑΠ για άλλες 20 το χρόνο.

Επιπρόσθετα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέχρι άλλες 20 φυσικοθεραπείες για φυσικοθεραπευτήρια ΕΔΟΕΑΠ (συνολικά μέχρι 40). Μετά τις 20 φυσικοθεραπείες (εντός ή εκτός φυσικοθεραπευτηρίων ΕΔΟΕΑΠ) να απαιτείται έγκριση από ιατρό ειδικότητας και Αρχίατρο ή τους Αν. Αρχιάτρους του ΕΔΟΕΑΠ.

Στην επαρχία: 20 φυσικοθεραπείες (10+10) με 15,00€ εκάστη και μετά τις πρώτες 20 συνεδρίες δικαίωμα για μέχρι άλλες 20, μετά από αίτημα και έγκριση από ιατρό ειδικότητας και Αρχίατρο ή τους Αν. Αρχιάτρους του ΕΔΟΕΑΠ.

Για κατ’ οίκον φυσικοθεραπείες , χρειάζεται πάντα πρώτα έγκριση αιτήματος ασφαλισμένου από ιατρό ειδικότητας και Αρχίατρο ή τους Αν. Αρχιάτρους του ΕΔΟΕΑΠ με βεβαίωση θεράποντος για αδυναμία μετακίνησης λόγω εγχείρησης ή ανίατης νόσου ή καταβολής δυνάμεων λόγω γήρατος. Για τις κατ’ οίκον φυσικοθεραπείες η αποζημίωση είναι 15,00€ ανά συνεδρία.

Επιπλέον, για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας στην περιοχή της Αττικής που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και δεν έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στο Φυσικοθεραπευτήριο, ο ΕΔΟΕΑΠ συνεργάζεται με εξειδικευμένους Φυσικοθεραπευτές σε θέματα διαχείρισης χρόνιων ασθενειών προκειμένου να διενεργεί συνεδρίες κατ’ οίκον. Για την επίσκεψη του ΦΣΘ του ΕΔΟΕΑΠ στο σπίτι και την παροχή δωρεάν ΦΣΘ, θα πρέπει να υπάρχει γνωμάτευση γιατρού για αδυναμία μετακίνησης λόγω εγχείρησης ή ανίατης νόσου ή καταβολής δυνάμεων και λόγω γηρατειών. Η αίτηση υποβάλλεται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων.