ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 32/06-08-12

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για την από 26-7-2012 επιστολή της ΕΣΗΕΑ
2.2. Ανακοίνωση ΔΣ για συνάντηση με τους Προέδρους και τα μέλη ΔΣ της ΕΣΗΕΜΘ, ΕΠΗΕΑ, ΕΠΗΕΘ και την απουσία της ΕΣΗΕΑ
2.3. Ενημέρωση ΔΣ για συνάντηση με ΠΣΑΤ
2.4. Ενημέρωση σχετική με τα θέματα αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας Ταμείων ΜΜΕ
Θέμα 3o: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα του Ελέγχου της διαχείρισης των Αποθεματικών όπως προέκυψε στη ΓΣ την 23-6-2012 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 4o: Ενημέρωση ΔΣ επί νομικών θεμάτων αντιμετώπισης της ΤτΕ α) για το PSI, β) για τη διαχείριση των Αποθεματικών του Ταμείου (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 5ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
5.1.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
5.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
5.2.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €5.562,70
5.2.2. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €35.906,47
5.2.3. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €80.891,72
5.2.4. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων €173,71
5.2.5. Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €37.546.68
5.3.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 6o:  Συζήτηση για τις εκκρεμείς εγγραφές μελών (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ,  Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 7ο: Αποτελέσματα ελέγχου πολυτέκνων, μονογονεικών και αναπηρικών επιδομάτων (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 8ο: Μελέτη και Οργάνωση Κοινωνικού Παντοπωλείου ΕΔΟΕΑΠ(Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ,  Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής και μέλη 3μελούς Επιτροπής (κα Σπανοπούλου, κα Δελβινιώτη, κα Παπατόλια)
Θέμα 9ο: Έκθεση Εσωτερικού Ελεγκτή για τον Τομέα Οικονομικού χρήσης 2011 (Εισηγήτης: Γεν. Διευθυντής,  Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσωτ. Ελέγχου)
Θέμα 10o: Οριστικά οικονομικά στοιχεία μηνός Μαϊου 2012 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνη: Προϊσταμένη Λογιστηρίου)
Θέμα 11ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
11.1. Μεταβολές –   2 ασφαλισμένοι
11.2. Διαγραφές μελών – 5 μέλη
11.3. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ενόψει συνταξιοδότησης–  2 ασφαλισμένοι
11.4. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –    14  ασφαλισμένοι  €136.946,53
11.5. Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 1 ασφαλισμένος
11.6. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 12ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Τομέαρχης Εσόδων
Θέμα 13ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )
Θέμα 14ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
14.1. Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ύψους ποσού €213.509,07