ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 33/27-08-12

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του έργου για την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών για τα Ταμεία των ΜΜΕ από την PRUDENTIAL
2.2. Ενημέρωση ΔΣ για στοιχεία που ζητούνται από το Πταισματοδικείο Αθηνών
Θέμα 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα του Ελέγχου της διαχείρισης των Αποθεματικών όπως προέκυψε στη ΓΣ την  23-6-2012 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 4ο:  Συζήτηση για τις εκκρεμείς εγγραφές μελών (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ,  Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 5ο: Έκθεση Εσωτερικού Ελεγκτή για τον Τομέα Οικονομικού χρήσης 2011 (Εισηγήτης: Γεν. Διευθυντής,  Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσωτ. Ελέγχου)
Θέμα 6ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
6.1. Μεταβολές –    1 ασφαλισμένος
6.2. Εγγραφές – Διαγραφές μελών –  6 – 5 μέλη αντίστοιχα
6.3. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ενόψει συνταξιοδότησης–   5 ασφαλισμένοι
6.4. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 11     ασφαλισμένοι  €152.914,88
6.5. Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 2 ασφαλισμένοι
6.6. Αιτήσεις για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας – 5 ασφαλισμένοι
6.7. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 7ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομέαρχης Εσόδων
Θέμα 8ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )