ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 35/10-09-12

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για την προκαταρκτική εξέταση για τη διαχείριση των Αποθεματικών του ΕΔΟΕΑΠ
2.2. Ενημέρωση ΔΣ για Εξώδικο ΕΣΗΕΑ προς ΕΔΟΕΑΠ
Θέμα 3o: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα του Ελέγχου της διαχείρισης των Αποθεματικών όπως προέκυψε στη ΓΣ την           23-6-2012 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 4o: Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί νομικών θεμάτων αντιμετώπισης της ΤτΕ α) για το PSI, β) για τη διαχείριση των Αποθεματικών του Ταμείου (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 5ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
5.1.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
5.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
5.2.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €40.325,18
5.2.2. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών   Νοσοκομείων €229,81
5.2.3. Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €48.260,19
5.2.4. Εξόφληση τιμολογίων ιατρών SOS μηνός Ιουνίου (€516,60) και Ιουλίου (€516,60)
5.3.  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 6o:  Συζήτηση για τις εκκρεμείς εγγραφές μελών της ΕΣΗΕΑ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ,  Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 7ο: Συζήτηση για τη Μελέτη και Οργάνωση Κοινωνικού Παντοπωλείου ΕΔΟΕΑΠ(Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ,  Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής και μέλη 3μελούς Επιτροπής (κα Σπανοπούλου, κα Δελβινιώτη, κα Παπατόλια)
Θέμα 8o:  Αναμορφωμένος Κανονισμός Υγείας του Οργανισμού  (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ,  Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 9o:  Συζήτηση και λήψη Απόφασης για ανάρτηση στο site του Πορίσματος της ΣΟΛ ΑΕ για τη χρήση του έτους 2011 που κατατέθηκε στην Γενική Συνέλευση (Εισηγητής και  Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 10ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
10.1. Μεταβολές –  3 ασφαλισμένοι
10.2. Διαγραφές μελών – 6 μέλη
10.3. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης–  8 ασφαλισμένοι
10.4. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –     16 ασφαλισμένοι  €364.111,99
10.5. Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 2 ασφαλισμένοι
10.6. Υπαγωγή στην Προαιρετική Ασφάλιση – 1 ασφαλισμένη
10.7. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 11ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομέαρχης Εσόδων)
Θέμα 12ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )
Θέμα 13ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
13.1. Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ύψους ποσού €65.724,63 βάσει αποφάσεων ΔΣ και Κανονισμού Προμηθειών
13.2. Εξόφληση ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ μηνός Μαΐου 2012 ύψους ποσού €16.449,11