ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 37/18-09-12

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)
Θέμα 2o: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για τις δικασίμους μηνός Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2012
  2.2. Ενημέρωση ΔΣ για την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Β΄Τρίμηνο 2012
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
   3.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
  3.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €7.815,99
3.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €17.504,98
  3.2.3 Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €47.905,14
3.2.4 Εξόφληση τιμολογίων ιατρών SOSμηνός Φεβρουαρίου & Μαρτίου 2012 €3.321,00
   3.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ  Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης
Θέμα 4o: Συζήτηση επί των προτάσεων της Πρόεδρου για Δράσεις για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του ασφαλιστικού πληθυσμού του ΕΔΟΕΑΠ σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της υπ΄αριθ. 28/28-6-2012 συνεδρίασης του ΔΣ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 5ο: Συζήτηση για τη Μελέτη και Οργάνωση Κοινωνικού Παντοπωλείου ΕΔΟΕΑΠ(Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ,  Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής και μέλη 3μελούς Επιτροπής (κα Σπανοπούλου, κα Δελβινιώτη, κα Παπατόλια)
Θέμα 6o:  Συζήτηση για τις εκκρεμείς εγγραφές μελών της ΕΣΗΕΑ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ,  Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 7o:  Αναμορφωμένος Κανονισμός Υγείας του Οργανισμού  (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ,  Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 8o: Δικαιώματα Ενώσεων Β΄Τριμήνου 2012 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνη: Προϊσταμένη Λογιστηρίου)
Θέμα 9o: Οριστικά οικονομικά στοιχεία μηνός Ιουνίου 2012 (Εισηγητής: Ταμίας ΔΣ, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)
Θέμα 10ο: Αιτήσεις οδοντιάτρων Θεσσαλονίκης για συνεργασία (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Υπεύθυνος: Προϊστάμενος Ιατρικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης)
Θέμα 11ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
11.1 Μεταβολές –  2 ασφαλισμένοι
11.2 Διαγραφές μελών –5 μέλη
11.3 Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης–  1 ασφαλισμένος
11.4 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –      11 ασφαλισμένοι €25.944,31
11.5 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 6 ασφαλισμένοι
11.6 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 12ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομέαρχης Εσόδων)
Θέμα 13ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )