ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 38/24-09-12

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)
Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για επιστολή της ΕΣΗΕΑ σχετικά με αποστολή στοιχείων για οφειλές ΑΠοΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ και ΞΕΝΙοΥ
2.2. Ενημέρωση ΔΣ με την Εκπρόσωπου Τύπου του ΠΑΣοΚ κα Φώφη Γεννηματά και τον Πρόεδρο της ΔΗΜ.ΑΡ κ. Φώτη Κουβέλη
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1. Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
3.2. Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.1.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €7.675,65
3.1.2.Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €2.703,30
3.1.3. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €3.288,26
3.1.4. Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €3.496,68
3.3.Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 4ο: Ενημέρωση ΔΣ για τις ενέργειες για το θέμα του ελέγχου της διαχείρισης των Αποθεματικών όπως προέκυψε στη ΓΣ την 23-6-2012 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 5ο: Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των νομικών θεμάτων αντιμετώπισης της ΤτΕ α) για το PSI, β) για τη διαχείριση των Αποθεματικών του Ταμείου (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων της Προέδρου για Δράσεις για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του ασφαλιστικού πληθυσμού του ΕΔοΕΑΠ  σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΔΣ  στην υπ΄αριθ. 28/28-6-2012(Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 7ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη Μελέτη και οργάνωση Κοινωνικού Παντοπωλείου ΕΔοΕΑΠ(Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ,  Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής και μέλη 3μελούς Επιτροπής (κα Σπανοπούλου, κα Δελβινιώτη, κα Παπατόλια)
Θέμα 8ο:  Συζήτηση για τις εκκρεμείς εγγραφές μελών  της ΕΣΗΕΑ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ,  Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 9ο:  Αναμορφωμένος Κανονισμός Υγείας του οργανισμού  (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ,  Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 10ο: Έκθεση κ. Νεστορίδη για τη λειτουργία του Γραφείου Θεσσαλονίκης (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 11ο: Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ 4ου Διμήνου 2012 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Προϊσταμένη Λογιστηρίου)
Θέμα 12ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
12.1. Μεταβολές –  3 ασφαλισμένοι
12.2.Εγγραφές – Διαγραφές μελών –4 & 4  μέλη αντίστοιχα
12.3. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης– 10 ασφαλισμένοι
12.4.Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –  15     ασφαλισμένοι €215.454,13
12.5.Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔοΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 2 ασφαλισμένοι
12.6.Αιτήσεις για εξαγορά χρόνου Προϋπηρεσίας – 2 ασφαλισμένοι
12.7.Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 13ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομέαρχης Εσόδων)
Θέμα 14ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )
Θέμα 15ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
15.1.Εξόφληση ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚοΥ ΣΥΛΛοΓοΥ ΑΘΗΝΩΝ μηνός Ιουνίου 2012 ύψους ποσού €216.564,44