ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

Ειδικά Σχολεία

Για τα παιδιά των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ τα οποία χρειάζεται να φοιτούν σε ειδικά σχολεία, ο Οργανισμός καλύπτει τη δαπάνη μετά από αίτηση του ασφαλισμένου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr και έγκριση Διοικητικού Συμβουλίου, έως του ποσού των 1.100,00 ευρώ/μήνα, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 25% για τις περιπτώσεις σε ιδιωτικών σχολείων. Στα δημόσια σχολεία ή τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, η δαπάνη καλύπτεται χωρίς συμμετοχή.

Για τα παιδιά που φοιτούν σε Κέντρα Διημέρευσης, ο Οργανισμός καλύπτει δαπάνη 40,00 ευρώ/ημέρα για παραμονή έως 8 ωρών, ή 50,00 ευρώ/ημέρα για παραμονή περισσοτέρων των 8 ωρών.