Κλάδος Υγείας

Ειδικά Σχολεία

Από 1-9-2012 για τη νέα σχολική χρονιά, το ποσό ορίζεται σε €1.100,00 και με συμμετοχή του ασφαλισμένου 25%.