Κλάδος Υγείας

Ενέσεις στο σπίτι

Ο Οργανισμός αποζημιώνει τον ασφαλισμένο που κάνει χρήση της παροχής με €10,00 ανά ένεση. Η παροχή χορηγείται στις περιπτώσεις κατάκλισης, αδυναμίας και αναπηρίας.