ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

Ενέσεις στο σπίτι

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ δικαιούνται αποζημίωσης σε περίπτωση που απαιτείται η διενέργεια ενέσεων λόγω κατάκλισης, αδυναμίας μετακίνησης ή αναπηρίας, 10 ευρώ ανά ένεση. Απαιτείται γνωμάτευση θεράποντος ιατρού και φορολογικό παραστατικό σχετικό με τη δαπάνη.