Κλάδος Υγείας

Επίδομα Τοκετού – Καισαρική Τομή

Χορήγηση επιδόματος για φυσιολογικό τοκετό σε άμεσα μέλη και συζύγους άμεσων μελών, που ασφαλίζονται στον Κλάδο Υγείας του Οργανισμού, ποσού €1.500,00 ( Εφόσον δεν εκδοθεί εισιτήριο από τον Οργανισμό, αν πρόκειται ο τοκετός να συμβεί σε Δημόσιο Νοσοκομείο, θα καταβάλλεται το ποσό των 700 ευρώ ως επίδομα τοκετού και ο ΕΔΟΕΑΠ αναλαμβάνει να καλύπτει τη νοσηλεία, το κόστος της οποίας ανέρχεται στα 800 ευρώ ) και για καισαρική τομή θα χορηγείται το ήμισυ ήτοι €750,00. Τα νοσήλια για καισαρική τομή θα κοστολογούνται με τιμές Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλείων.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ:

  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
  • Βεβαίωση φυσιολογικού τοκετού
  • Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης.
  • Εισιτήριο Νοσηλείας

ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ:

  • Γνωμάτευση του θεράποντος γυναικολόγου για το αναγκαίο της επέμβασης
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
  • Προσκόμιση νομίμων αποδείξεων για τα νοσήλεια
  • Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης.
  • Εισιτήριο Νοσηλείας