ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 39/01-10-12

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)
Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1.   Ενημέρωση ΔΣ για την επιστροφή από την ΕΣΗΕΑ της από 24-9-2012 επιστολής μας
2.2.   Ενημέρωση ΔΣ για την αξιολόγηση του Προσωπικού και την κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (καθηκοντολόγια – διαδικασίες)
2.3.   Ενημέρωση ΔΣ για τις συναντήσεις με τους κ.κ. Π. Καμμένο-Πρόεδρο Ανεξάρτητων Ελλήνων, Σ. Κεδίκογλου – Κυβερνητικό Εκπρόσωπο ΝΔ
2.4.   Ενημέρωση ΔΣ για τη συνάντηση της 27-9-2012 με τους συνταξιούχους
2.5.   Ενημέρωση ΔΣ για την επιστολή απάντησης στις Παρατηρήσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής μετά τον έλεγχο του Β΄Τριμήνου 2012
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1.   Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
3.2.   Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.2.1. Εξόφληση τιμολογίων ιατρών SOS μηνός Αυγούστου 2012, €344,40
3.3.   Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 4ο: Συζήτηση  για τις ενέργειες για το θέμα του ελέγχου της διαχείρισης των Αποθεματικών όπως προέκυψε στη ΓΣ την 23-6-2012 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής) –
Θέμα 5ο: Συζήτηση επί νομικών θεμάτων αντιμετώπισης της ΤτΕ α) για το PSI, β) για τη διαχείριση των Αποθεματικών του Ταμείου (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων της Προέδρου για Δράσεις για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του ασφαλιστικού πληθυσμού του ΕΔοΕΑΠ  σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΔΣ  στην υπ΄αριθ. 28/28-6-2012(Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 7ο: Ενημέρωση ΔΣ για τις ενέργειες για το θέμα της διαχείρισης των Αποθεματικών (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 8ο: Έκθεση Εσωτερικού Ελεγκτή για τον Τομέα Επικοινωνίας χρήσης 2011 (Εισηγήτης: Γεν. Διευθυντής,  Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσωτ. Ελέγχου)
Θέμα 9ο: Ενημέρωση ΔΣ για θέματα οργάνωσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου ΕΔοΕΑΠ(Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ,  Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής και μέλη 3μελούς Επιτροπής (κα Σπανοπούλου, κα Δελβινιώτη, κα Παπατόλια)
Θέμα 10ο:  Συζήτηση για τις εκκρεμείς εγγραφές μελών  της ΕΣΗΕΑ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ,  Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 11ο: Έκθεση κ. Νεστορίδη για τη λειτουργία του Γραφείου Θεσσαλονίκης (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 12ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
12.1. Μεταβολές –  1 ασφαλισμένος
12.2. Εγγραφές – Διαγραφές μελών – 1 & 4 μέλη αντίστοιχα
12.3. Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ενόψει συνταξιοδότησης – 4 ασφαλισμένοι
12.4. Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 2     ασφαλισμένοι €38.931,33
12.5. Υπαγωγή στην Προαιρετική Ασφάλιση – 2 ασφαλισμένοι
12.6. Αιτήσεις για εξαγορά χρόνου Προϋπηρεσίας –  2 ασφαλισμένοι
12.7. Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 13ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )
Θέμα 14ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
14.1. Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ύψους ποσού €151.413,86 βάσει αποφάσεων ΔΣ και Κανονισμού Προμηθειών