ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 43/16-10-12

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)
Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κας Προέδρου
2.1. Ενημέρωση ΔΣ για το δελτίο τύπου σχετικά με την κατάργηση της εισφοράς υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων – ΤΕΑΠΥΚ
Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης
3.1.    Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
3.2.   Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών
3.2.1. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €29.499,70
3.2.2. Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €34.669,38
3.2.3. Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €37.702.72
3.2.4.Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €23.965,16
3.3.    Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)
Θέμα 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα της διαχείρισης των διαθεσίμων  (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 5ο: Κατ΄αρχήν συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2013 με βάση τα στοιχεία του 7μήνου (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θεμα 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση του Τμήματος Ψυχικής Υγείας ΕΔΟΕΑΠ και στέγαση του στο 5ο όροφο του κτιρίου της Ορμινίου  (Εισηγήτρια: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)
Θεμα 7ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για Πρόταση Νομοθετικής Ρύθμισης για την Αύξηση Κατανομής Αγγελιοσήμου (Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)
Θέμα 8ο: Αιτήσεις οδοντιάτρων για συνεργασία (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)
Θέμα 9ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)
9.1.    Μεταβολές –    2 ασφαλισμένοι
9.2.    Εγγραφές – Διαγραφές μελών – 3 και 1 μέλη αντίστοιχα
9.3.    Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης  ενόψει συνταξιοδότησης–  8 ασφαλισμένοι €72.385,58
9.4.    Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –      14 ασφαλισμένοι €69.071,18
9.5.    Αιτήσεις για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας –  2 ασφαλισμένοι
9.6.    Διάφορα ασφαλιστικά θέματα
Θέμα 10ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομέαρχης Εσόδων)
Θέμα 11ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες )
Θέμα 12ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών
12.1. Εξόφληση ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ μηνός Ιουλίου 2012 ύψους ποσού €11.659,62